Projects

2000 - 2002


1 | 2
Surface Drains at Sengkang LRT

Surface Drains at Sengkang LRT

Start Date:01 August 2001
Completion Date:15 October 2001


 
6.6KV Substation at Cluny Hill

6.6KV Substation at Cluny Hill

Start Date:08 October 2001
Completion Date:8 January 2002


6.6KV Substation at NTU

6.6KV Substation at NTU

Start Date:08 October 2001
Completion Date:8 January 2002


3-Storey House at No.19 Third Street

3-Storey House at No.19 Third Street

Start Date:08 October 2001
Completion Date:8 January 2002


6.6KV Substation at Clementi ITE

6.6KV Substation at Clementi ITE

Start Date:08 October 2001
Completion Date:8 January 2002


DTSS (Deep Tunnel Sewerage System)

DTSS (Deep Tunnel Sewerage System)

Start Date:25 March 2002
Completion Date:15 February 2002


Aqua Fauna Centre

Aqua Fauna Centre

Project Start Date:April 2002
Project Completion Date:October 2002